Natuur in de Stad

Natuur in de Stad

Notities uit de stadsnatuur

Zeker in ons volle Nederland zal de natuur de bebouwing wel moeten opzoeken.
Dit kan tot leuke ontmoetingen leiden, maar ons soms ook voor dilemma's plaatsen.

Curiosity killed the mouse

Dieren en mensenPosted by Rob van der Woude 2017-09-09 12:22:27
De vondst van deze onfortuinlijke muis in de groepenkast van de meterkast verklaart mogelijk de korte stroomonderbreking van een paar maanden geleden.