Natuur in de Stad

UpdateComputers en software

Posted by Rob van der Woude 2018-11-30 12:46:31

Een nieuwe versie van het door mij geschreven programma BirdName voor Windows is vandaag uitgebracht.

Blog image
Hiermee kunnen namen van dieren worden vertaald van de ene taal naar vrijwel elke andere taal. Een internetverbinding is vereist om het programma te kunnen gebruiken, aangezien het gebruik maakt van Wikipedia.

Voor meer informatie en downloads:

http://www.robvanderwoude.com/birdname.php

NachtlevenStadsnatuur

Posted by Rob van der Woude 2018-09-06 09:39:47

Vrijdag 7 september kun je vleermuizen en nachtvlinders kijken onder leiding van een gids:
http://zaansnatuurmilieucentrum.nl/nachtvlinders-en-vleermuizen-heemtuin-zaandam/

ScholeksterStadsnatuur

Posted by Rob van der Woude 2018-05-27 19:00:10

Deze scholekster is regelmatig op een wat ongebruikelijke plaats te zien, een strookje gras langs de weg, vlak bij de busbrug in Westerwatering.
Waarschijnlijk broedt zij/hij op een grinddak in de buurt.

Blog image
Blog image

MaaienDieren en mensen

Posted by Rob van der Woude 2018-05-27 18:55:13

Klachten over weidevogelkuikens die hulpeloos zijn tegenover hun predatoren door (te vroeg) maaien zijn bekend...
Maar ook als het maaien van gras in de buurt van water samenvalt met het uitsluipen van oeverlibellen, vindt er onder die oeverlibellen een slachting plaats; normaal gesproken verstoppen ze zich in hoog gras, als dat er niet of onvoldoende is, gebruiken ze kort gemaaid gras, waar ze makkelijker te vinden zijn voor bijvoorbeeld kauwen.

Blog image
Blog image

SchaapskuddeDieren en mensen

Posted by Rob van der Woude 2018-05-27 15:56:07

Afgelopen donderdag kwam de schaapskudde die tot dan aan het Westewindpad graasde naar de kinderboerderij in het Darwinpark, waar ze vandaag geschoren werden.
Op het laatste moment werd afgeweken van de oorspronkelijk geplande route, die over de markt zou gaan — een idee waar vooral de marktkooplui waarschijnlijk niet warm voor liepen.
De kudde trekt altijd veel bekijks als ze door de stad gaat, compleet met politiebegeleiding en afgezette wegen en kruispunten.

Blog image
Blog image
Blog image
Blog image
Blog image
Blog image
Blog image
Blog image
Blog image

Respect!Buitennatuur

Posted by Rob van der Woude 2018-05-13 08:28:17

In de Amsterdamse Waterleidingduinen kwam ik deze koolmees tegen, de veertjes in haar/zijn gezicht ontbraken volledig.
Door een roofdier gegrepen, maar toch ontsnapt?

Maar met een nest jonkies in de groei is opgeven geen optie, dus bleef zij/hij af- en aanvliegen.
Op de foto wordt een pakketje ontlasting van de jonkies afgevoerd.

Respect!

Blog imageKauwennestStadsnatuur

Posted by Rob van der Woude 2018-04-24 10:25:36

Wachtend op de trein op station Amsterdam Sloterdijk, vorige maand, werd mijn aandacht getrokken door een paar kauwen, bouwend aan een nest in een spleet onder een viaduct.
Telkens weer probeerde één van de kauwen een lange tak in de spleet te krijgen, maar de tak was gewoon TE lang. Na een tijdje legde de kauw de tak op het perron, nog geen 3 meter bij mij vandaan. Van een afstandje hield hij me vervolgens in de gaten.

Blog image
Ik liep naar de tak toe, brak die in 4 stukken, en ging een paar meter verderop staan. De kauw kwam terug, legde de takjes naast elkaar en probeerde ze alle vier tegelijk mee te nemen. Toen dat niet lukte, legde hij ze op lengte, koos de langste en vloog daarmee naar het nest. Daarna werden de ander stukje opgehaald, het kortste als laatste.

Ik was blij dat ik kon helpen.

Vorige week stond ik op het zelfde perron weer op de trein te wachten, en was verheugd een kauw bij het nest naar binnen te zien gaan.

Stadse spechtStadsnatuur

Posted by Rob van der Woude 2018-04-24 10:02:02

Blog image
's Morgens word ik tegenwoordig gewekt door een roffelende specht op een lantaarnpaal. Hoe verder het geluid van zijn roffel draagt, hoe groter het geclaimde territorium. En op zo'n lantaarnpaal klinkt het geluid van de roffel aanmerkelijk harder... slimme vogel!

OpwarmenBuitennatuur

Posted by Rob van der Woude 2017-10-12 23:46:19

Vanmiddag deed zich onverwacht een gelegenheid voor om naar de Amsterdamse Waterleidingduinen te gaan; een gelegenheid die ik met beide handen aangreep.

Op een klinkerweg in het gebied vond ik deze grote groene sabelsprinkhaan, die een poging deed zich op de klinkers op te warmen.

Blog image
Veel beweging zat er nog niet in, het opwarmen leek niet snel te gaan, waarschijnlijk ook door een stevige frisse bries.
Toen ik deze foto maakte, draaide de sprinkhaan zich in eerste instantie even van mij af, leek zich toen te bedenken, en sprong op de mouw van mijn zwarte jas. Lekker warm, beter dan die klinkers. Na een paar minuten liet de sprinkhaan zich verleiden om op mijn hand te klimmen, zodat ik nog wat foto's kon maken.

Blog image
Blog image
Uiteindelijk verdween ze met een flinke sprong in het gras.

MarmerspinBuitennatuur

Posted by Rob van der Woude 2017-09-20 21:53:48

Na lang zoeken heb ik er eindelijk weer eentje op de foto kunnen zetten, mijn eerste volwassen marmerspin van dit seizoen:

Blog image